POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na stronie internetowej

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie http://www.edukacjaparlamentarna.pl/ jest Fundacja Edukacji Parlamentarnej z siedzibą w  Warszawie (01-515) przy Al. Wojska Polskiego 27/11, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000703464 (dalej: „Fundacja”).

1.2. Fundacja gromadzi dane o użytkownikach, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Dane pozyskiwane są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej http://www.edukacjaparlamentarna.pl/, tj. analizie i weryfikacji działania strony internetowej.

1.3. W celu realizacji usługi Newsletter użytkownik podaje Fundacji swój adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie oznacza rezygnację z zapisania się na usługę newslettera. Podane przez użytkowników dane kontaktowe (adres e-mail) są przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania newslettera.  Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na możliwości dostarczenia zamówionego newslettera.

1.4. Odbiorcom newslettera przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

1.5. Strona internetowa Fundacji zawiera odnośniki/linki do innych stron www. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

2. Polityka „cookies”

2.1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach Fundacji, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie.

2.2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.

2.3. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, w sposób opisany powyżej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

2.4. Administrator nie łączy danych uzyskanych z „cookies” użytkowników strony z żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć, ani też nie tworzy ich kopii na własnych serwerach. Dane z plików „cookies” nie będą przekazywane do innych podmiotów ani do państwa trzeciego.

2.5. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

2.6. Użytkownikowi przysługuje prawo usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

3. Zaproszenia / informacje

3.1. Fundacja przetwarza dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, a w niektórych przypadkach (przy wysyłce pocztowej) adresu korespondencyjnego, adresu zamieszkania lub stanowiska i adresu służbowego, aby wysłać informacje o działaniach Fundacji, akcjach, publikacjach oraz zaproszenia na organizowane przez Fundację wydarzenia. Dane osobowe pozyskane przez Fundację ze źródeł publicznie dostępnych lub przekazane dobrowolnie przez osoby, przechowywane są w wewnętrznej ewidencji, kojarzone ze sobą i przetwarzane w celu informowania o działaniach Fundacji i zapraszania do organizowanych akcji lub wydarzeń.

3.2. Odbiorcy zaproszeń oraz informacji mają prawo zażądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub sprzeciwienia się ich dalszemu przetwarzaniu. Fundacja zapewnia możliwość usunięcia danych z bazy kontaktów.

3.3. Aby nie otrzymywać więcej zaproszeń i informacji należy przesłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z użyciem sformułowania „wypisz mnie z listy odbiorców Fundacji”).

4. Dane darczyńców Fundacji

4.1. Fundacja pozyskuje środki na swoje działania od darczyńców indywidualnych, instytucji i firm. W przypadku przekazania darowizny przetwarzane są imię, nazwisko i adres zameldowania darczyńcy, informację o wysokości darowizny (informacje te widoczne są w opisie przelewu), a także adres e-mail, jeśli zostanie on podany w tytule przelewu.

4.2. Dane darczyńców przetwarzane są w dokumentacji księgowej. Dane przetwarzane w bazie kontaktów kojarzone są z danymi osobowymi, wynikającymi z historii relacji z Fundacją, takimi jak np.: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, funkcja i nazwa instytucji, z którą darczyńca jest związany, numer telefonu i inne dane, które Fundacja otrzymała ze źródeł publicznie dostępnych lub które zostały dobrowolnie przekazane przez darczyńcę przy okazji innych kontaktów z Fundacją.

4.3. Na adresy pocztowe oraz adresy e-mail podane w przelewach bankowych wysyłane są podziękowania oraz materiały i publikacje, a także informacje o działalności i o możliwościach dalszego wsparcia Fundacji.

4.4. Jeśli darczyńca nie życzy sobie kontaktu ze strony Fundacji, może wskazać to w tytule przelewu lub przesłać informację na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Darczyńcy mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wycofania zgodę na dalsze przetwarzanie.

4.5. Fundacja otrzymuje od urzędu skarbowego dane osób, które przekazały 1% podatku i zaznaczyły w formularzu PIT zgodę na przekazanie swoich danych. W dokumentacji księgowej Fundacji przetwarzane są imię, nazwisko, adres zamieszkania podatnika i jego/jej współmałżonka/-ki (w przypadku wspólnego rozliczania podatku), wysokość przekazanej kwoty oraz ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone przez podatników w rubryce formularza PIT dotyczące 1% takie jak np. cel szczegółowy.

5. Pozostałe uprawnienia

5.1. Użytkownik może żądać usunięcia swoich danych z bazy kontaktów Fundacji lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Dane zostaną usunięte, a użytkownik nie będzie otrzymywał informacji od Fundacji.

5.2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę wyrażoną przed jej cofnięciem.

5.3. Dane Użytkowników nie będą przekazywane do innych podmiotów.

5.4. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

5.5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5.6  Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

Polityka prywatności

Fundacja Edukacji Parlamentarnej

© 2018 Fundacja Edukacji Parlamentarnej

 

Eugeniusz Stemplowski