OPINIE

 

 

 

 

 

Fundacja opracowuje opinie dotyczące aktualnych problemów z zakresu funkcjonowania prawa ustrojowego, konstytucjonalizmu, jak również praw i wolności człowieka i obywatela. Dostarcza niezależną i wolną od politycznych ocen wiedzę o aktualnym i projektowanym prawie i jego wpływie na funkcjonowanie państwa i społeczeństwa.  Opinie te mają charakter zarówno przekrojowy, obejmując swym zakresem całe zespoły instytucji prawnych, jak również dotyczą spraw jednostkowych. 

 

Polityka prywatności

Fundacja Edukacji Parlamentarnej

© 2018 Fundacja Edukacji Parlamentarnej

 

Eugeniusz Stemplowski