Przewodniczący
 

Jan Król

- urodzony 24 czerwca 1950 r. w Mielcu
- przedsiębiorca, społecznik, b. polityk
- 1957 - 1968 - szkoła podstawowa i II LO w Mielcu
- 1968 - 1972 - absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego (dawna WSE) w Krakowie
- 1971 - 1973 - student filozofii na UJ
- 1974 - 1981 - związany ze Stowarzyszeniem Pax (kierownik Centralnego Ośrodka Szkolenia Kadr, Kierownik Wydziału Ekonomicznego, Przewodniczący Oddziału w Krakowie, członek Zarządu i Prezydium)
- 1982 - 1989 - główny specjalista ds ekonomicznych w Zakładzie Pracy Nakładczej Inco-Veritas, wicedyrektor w Przedsiębiorstwach Zagranicznych REMO i ROVAN
- 1989 - 2001 – poseł ziemi słupskiej na Sejm RP z ramienia „S”, UD i UW
- 1989 - 1990 - zastępca Pełnomocnika Rządu ds Reformy Samorządu Terytorialnego
- 1997 - 2001 - wicemarszałek Sejmu RP, współprzewodniczący Zgromadzenia posłów Sejmu RP i litewskiego Sejmasu
- od 2001 - własna działalność gospodarcza w ramach JK Consulting Jan Król
- od 2015 - też na emeryturze
 
Historycznie: Członek Stowarzyszenia Pax, członek „Solidarności”, członek Klubu Myśli Politycznej „Dziekania”, członek Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Członek Rad Nadzorczych PARP, PAIZ oraz Instytutu Lecha Wałęsy.
 
Aktualnie: członek Rady Nadzorczej „Victoria Dom” SA, członek Rady Głównej BCC, członek Rady Fundatorów FRDL, członek Rady Nadzorczej Fundacji Humanity in Action.
Autor publikacji o tematyce społeczno-gospodarczej i politycznej.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim OOP za zasługi na rzecz demokracji, Orderem Wielkiego Księcia Giedymina za zasługi w budowanie przyjaznych stosunków polsko-litewskich oraz odznakami ministrów Infrastruktury i Kultury za zasługi dla transportu i kultury.
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Sekretarz
 
Maciej  Graniecki
ur. w 1951r. w Warszawie.
prawnik – Uniwersytet Warszawski.
od grudnia 2017 r. na emeryturze.
1970–1974 sekretarz sądowy w sądach warszawskich;
1974–1987 urzędnik w Kancelarii Rady Państwa; w latach 1984 – 1987 wicedyrektor Biura Rad Narodowych (problematyka prawno-legislacyjna oraz prawo miejscowe);      
1987–1991 dyrektor Biura Prawnego w Urzędzie Rady Ministrów;
1991–1992 podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów ds. koordynacji rządowego procesu legislacyjnego, zastępca Sekretarza Rady Ministrów;                  
1992–1993 dyrektor generalny w Urzędzie Rady Ministrów, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Administracji Publicznej;
1993–1994 sekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów, Sekretarz Rady Ministrów;
19942001 Szef Kancelarii Sejmu;      
20012016 Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego.
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Legislacji od 1996 do 2010 r. (w 1995 r. członek-założyciel PTL); do 2004 r. członek Rady Doradczej Europejskiego Stowarzyszenia Legislacji.
Okresowe prowadzenie zajęć – w zakresie problematyki tworzenia prawa i techniki legislacyjnej - w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz w Podyplomowym Studium Legislacji przy Wydziale Prawa i Administracji UW.
W latach 2009–2015 członek Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów.
Laureat Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego w 2001r.; w 2015 r. wyróżniony Odznaką Honorową Za Zasługi dla Legislacji.
11 grudnia 2014 r. powołany przez Fundatorów w skład Rady Fundacji Edukacji Parlamentarnej.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Członkowie


Przemysław Grudziński

ur. 1950, historyk (dr hab.), dyplomata i urzędnik państwowy, m in. pierwszy dyrektor Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu i dyrektor generalny analiz sejmowych (19901992), podsekretarz stanu w MON (19921993) i dwukrotnie w MSZ (19972000 i 20082009), wykładowca w Centrum Marshalla w Garmisch-Partenkirchen (19941997 i 20052007), ambasador RP w Stanach Zjednoczonych (20002005), stały przedstawiciel RP przy Biurze NZ i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu (20092014) i ambasador w Finlandii (20152017). Autor prac naukowych dotyczących historii najnowszej Stanów Zjednoczonych i z zakresu stosunków międzynarodowych.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Hanna Suchocka

ur. 3 kwietnia 1946 w Pleszewie, polska polityk, prawniczka i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 1992–1993 prezes Rady Ministrów, w latach 1997–2000 minister sprawiedliwości i prokurator generalny, w latach 2001–2013 ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim, w latach 1980–1985 i 1989–1991 posłanka na Sejm PRL VIII kadencji i na Sejm kontraktowy oraz w latach 1991–2001 na Sejm I, II i III kadencji, członkini polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego R.E. w latach 19911992 i 19941997, w latach 2015–2016 pierwsza wiceprzewodnicząca „komisji weneckiej”, od 2016 honorowa przewodnicząca Komisji Weneckiej. Dama Orderu Orła Białego.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Polityka prywatności

Fundacja Edukacji Parlamentarnej

© 2018 Fundacja Edukacji Parlamentarnej

 

Eugeniusz Stemplowski