Maciej Bednarkiewicz, Ryszard Stemplowski, Janusz Trzciński

Maciej Bednarkiewicz (19402016)

Prawnik (UW), adwokat (19692016), Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (19911995), Poseł na Sejm (Obywatelski Klub Parlamentarny, 19891991), sędzia Trybunału Stanu (19911993, 19972001). Obrońca w procesach politycznych, pełnomocnik matki Grzegorza Przemyka, aresztowany w 1984 za rzekome udzielanie pomocy dezerterowi. Współpracownik (przed 1989 r.) Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, doradca szefa Kancelarii Sejmu (19911993), powołany w skład Rady Legislacyjnej przy Rządzie RP (1993). Powołany przez Radę Administracyjną Fundacji Jana Pawła II w Watykanie na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Przedstawicielstwa tej Fundacji w Polsce (1993).


Ryszard Stemplowski

ur. 1939, prawnik i historyk, profesor nauk humanistycznych. Studiował na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Wrocławskim; był członkiem PZPR w okresie studiów (1962–1968). Wiceprzewodniczący ds. zagranicznych Rady Naczelnej ZSP (1966–1968). Doktorant i pracownik IH PAN (1969–1989). Habilitacja na Wydziale Historycznym UW (1999). Szef Kancelarii Sejmu (1990–1993), ambasador w Londynie (1994–1999), dyrektor-organizator nowego PISM (1999–2004). Najdłużej wykładał na UJ (2004–2010) i w jezuickiej Akademii Ignatianum (2010–2016). Członek Academia Europaea. Bibliografia: www.stemplowski.pl.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Prof. Janusz Trzciński

dr h.c. UMK w Toruniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Po zakończeniu studiów w 1965 roku rozpoczął pracę w Katedrze Prawa Państwowego. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał w 1971 roku, a w 1978 - stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1986 roku otrzymał tytuł profesora nauk prawnych. W latach 19841987 pełnił funkcję prodziekana, a następnie od 1987 do 1993 roku - dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku 2000 jest także profesorem na Uniwersytecie Warszawskim. Dr h. c. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W grudniu 1993 roku został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa do końca listopada 2001 roku. W okresie 20022004 (maj) był przewodniczącym Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, w tym czasie uczestniczył również w pracach Konwentu Europejskiego do spraw przyszłości Europy przygotowującego projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Był sędzią NSA 20012002 i następnie 20042012 sędzią; Prezesem i Wiceprezesem NSA.

Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Legislacji, Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Od czerwca 2004 do czerwca 2010 zasiadał w Zarządzie Stowarzyszenia Rad Stanu i Naczelnych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej (ACA Europe). W latach 20062008 był Prezesem tego Stowarzyszenia.

Jest autorem licznych opracowań naukowych (monografii, komentarzy, artykułów, glos i recenzji), których tematyka koncentruje się głównie wokół teoretycznych zagadnień dotyczących organów państwowych, Konstytucji oraz sądownictwa konstytucyjnego i administracyjnego, a także źródeł prawa.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Polityka prywatności

Fundacja Edukacji Parlamentarnej

© 2018 Fundacja Edukacji Parlamentarnej

 

Eugeniusz Stemplowski